Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Long Điền A

Xã Long Điền A, Chợ Mới, An Giang
0296-3885638
c2longdienacm@angiang.edu.vn